Pristup be?i?nom internetu

Ugodan i klimatiziran prostor

Kvalitetno opremljene sobe i apartmani

Blizina svih potrebnih sadr?aja

* Po ?elji, uz nadoplatu, u odabranim prostorijama mogu?e je kori?tenje saune, hidromasa?ne kade, vanjskog bazena i prostrane terase za sun?anje

Dobrodo?li!

Sobe Apartmani Zagreb novosagra?eni je objekt koji u cijelosti pru?a na?im gostima udoban smje?taj i toplinu obiteljske ku?e. Nalazi se na izuzetnoj lokaciji, koja je idealna za turiste i poslovne osobe. Ono ?to ih ?ini posebnim je visoka kvaliteta smje?taja koji je osmi?ljen po principu hotelskog smje?taja. Tako?er, moderno je dizajniran na na?in da svaka soba ima posebnu kupaonicu. 
Apartmani su opremljeni svim sadr?ajima, da se osje?ate ba? kao i u Va?em domu. Ono ?to Vam nudimo je kori?tenje ku?anskih aparata, klimatizacijskog ure?aja, pe?nice, hladnjaka, gla?ala i daske za gla?anje, centralnog grijanja, stroja za pranje rublja i su?ila za kosu. Uz to, svojim gostima osiguravamo besplatno parkirno mjesto.